cropped-Fagel-1.jpg

Välkommen till Uppsala tropiska fågelförening

Har du ett intresse för tropiska fåglar är du välkommen att vara med i Uppsala tropiska fågelförening (UTF). Vi är en oberoende organisation som samlar fågelvänner inte bara i Uppland utan även från andra håll i Sverige och utomlands.  


SERINUS

 

Sverige har länge saknat en seriös avikulturtidskrift av samma snitt som tyska Gefiederte Welt, belgiska Le Monde des Oiseaux och engelska Avicultural Magazine, vilka förmodligen är Europas bästa tidskrifter i vår genre. Det enda vi för närvarande har i Norden är Tropefuglene, som trots sitt enkla utförande håller hög klass. Nu finns även Serinus som är den enda rikstäckande avikulturtidskrift där det förs en seriös idédiskussion rörande vår hobby. Vi har, som sig bör i en vederhäftig facktidskrift, riktiga ledare, diskussioner om värdegrundsfrågor, krönikor, art- och häckningsbeskrivningar, djurparksfåglar, nyhetsförmedling, litteraturbevakning och erfarenhetsbaserade fågelskildringar om foder, hälsa, odling, och skötsel. Vi vill vara en riktig tidskrift, som täcker vår hobbys hela bredd, med särskild betoning på uppfödning och fågelhållning som hobby (se artikeln ”Avikultur är en hobby med djup och bredd” i Serinus 2016, nr. 1, s. 8-13). 

 

Serinus är en tidskrift som skall vara ett ansikte utåt för vår hobby. Även andra sällskapsdjur får visst utrymme, eftersom vi menar att vi har mycket att lära av varandra. Med andra ord är Serinus en oundgänglig tidskrift för alla er som är intresserade av modern fågelhållning och fågeluppfödning. Bli prenumerant genom att gå med i föreningen!

F¨gel