Här hittar du några intressanta artiklar inom vår hobby

Ingvar Svanberg, Towards a cultural history of the Bengalese Finch (Lonchura domestica). Der Zoologische Garten 77 (2008).

Ingvar Svanberg & Johnny Strand, Giovanni Pietro Olinas beskrivning av kanariefågeln av år 1622. Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2012.

Ingvar Svanberg, "Kunna lära att hwisla och tala" Linnés och andras papegojor i 1700-talets Sverige. Årsboken Uppland 2007.

Ingvar Svanberg, ”En märckvärdig Fogelkammare, med allehanda lefvande Svenska foglar”: anteckningar om avikultur och äldre voljärar i Mälardalen. Årsboken Uppland 2013.

Ingvar Svanberg & Per Thulin, "Dvärgpapegojor", Fågelhobby 44:2 (2014), pp. 47–49.

Ingvar Svanberg, "Skansens fåglar 1891–1930", Fågelhobby 44:2 (2014), pp. 55–58.

Ingvar Svanberg, "Fågelfängare och sångfåglar i allmogemiljö i 1700- och 1800-talens Sverige". Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 135 (2013), pp. 97–110.

Ingvar Svanberg, "Svenska sköldpaddor 1650–1950". Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2013, pp. 53–87-

Ingvar Svanberg & Per Thulin, "Dvärgpapegojor", Fågelhobby 44:2 (2014), pp. 47–49.

Ingvar Svanberg, "Skansens fåglar 1891–1930", Fågelhobby 44:2 (2014), pp. 55–58.

Ingvar Svanberg, "Zebrafinkens ankomst till Europa", Fågelhobby 43:4 (2013), pp. 138–139.  

Ingvar Svanberg, "När kom den vita risfågeln till Europa?", Fågelhobby 43:2 (2013), pp. 58–59.  

Ingvar Svanberg, "Exotic birds at Skansen zoo, Sweden, before 1920”. The Bartlett Society Journal 22 (2012), pp. 5–14. 

Ingvar Svanberg,"»Underhållas vid en och annan gård såsom en raritet«: Om påfåglar i svensk högreståndsmiljö i äldre tid. Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 137 (2015), pp. 73–88. 

 Josef Lindholm III & Ingvar Svanberg, "History of Gulls in European and North American Zoos" Der Zoologische Garten N.F.84(5–6), pp. 207–233.

Ingvar Svanberg, "Fågeldammar i Uppland”. Årsboken Uppland 2015, pp. 35–65.

 

Mästersångare i fjäderskrud: människor och kanariefåglar under 600 år, red. Ingvar Svanberg. Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek, 2012. 40 pages.

 

Har du fler artiklar att bidra med så är du välkommen att sända oss dessa.