Ovan ser du en beostare

Har du ett intresse för tropiska fåglar är du välkommen att vara med i Uppsala Tropiska Fågelförening (UTF). Vi är en oberoende organisation som samlar fågevänner inte bara i Uppland utan även från andra håll i Sverige och utomlands.  

Vi träffas första tisdagen i varje månad i Studiefrämjandets lokaler på Portalgatan 2 B i Uppsala.

Antal besökare på hemsidan:

[counter]

Uppsala Tropiska Fågelförening (UTF) är en ideell förening som funnits sedan 1969. Vi vill stimulera intresset för avikulturen i hela dess bredd samt verka för en sund fågelhållning och främja en inhemsk uppfödning av fåglar. Genom våra föreningsmöten vill vi väcka intresset för fågelhobbyn. Det gör vi bland annat genom föredrag och genom att förmedla kunskap och erfarenheter till varandra, inte minst till nykomlingar inom hobbyn. Vi ger också ut tidskriften Serinus två gånger om året.

 

 

 

 

VÅRENS PROGAM 2018

Tisdagen den 9 januari och första månadsmötet ägnas "kallfåglar", det vill säga fåglar man kan hålla ute i friluftsvoljären under större delen av året.

Tisdagen den 6 februari. Vi diskuterar kolonihäckande fåglar. Magnus inleder och visar en film om blodnäbbsvävare.

Tisdagen den 13 mars (OBS datum!) Fåglar i Mellanamerika. Sten Wiechel berättar och visar bilder från sina resor i Costa Rica, Mexiko, Panama etc. 

Tisdagen den 3 april. Att förbereda friluftsvoljären inför sommarsäsongen. Vi delar erfarenheter och goda råd.

Våra möten äger som vanligt rum i Studiefrämjandets lokaler på Portalgatan 3 B kl. 19. Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna. 

Nytt nummer av Sveriges förmodligen bästa hobbyfårgel-tidskrift Serinus har kommit ut, nr 1, 2018.  I tidningen finns artartiklar om indigofink och muskotfink, men också tematiska bidrag om ohyra hos fåglar, tvångsmässiga djursamlare, temperaturkänslighet hos fåglar, fågelparken på Lilla Holmen i Mariehamn, förbjudna fiskar, m.m. Numret är med andra ord späckat med intressant innehåll. Tidningen når ut till hela Sverige och även utomlands har vi prenumeranter.

Prenumera genom att betala 190 kronor på Pg 96032-8. Då blir Du också medlem i vår förening. Glöm inte ange namn och adress!

 

 

DET ÄR DAGS ATT BESTÄLLA RINGAR

Att beställa ringar till sina uppfödningar gör man enklast själv direkt från leverantören: https://www.avianid.co.uk 

                                                                                 

HÖSTENS PROGRAM 2017

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna till våra månadsträffar där vi lyssnar på föredrag och under gemytliga former utbyter erfarenheter och kunskaper om fågelhållning och -uppfödning. Vi träffas vanligen första tisdagen kl. 19-21.30 i varje månad i Studiefrämjandets fina lokaler på Portalgatan 2 B i Uppsala. 

Tisdagen 5 september. Vi sammanfattar sommaren häckningar och andra erfarenheter. Alba-rummet;

Tisdagen 3 oktober. Årsmöte. Därefter talar Lars-Olof Olofsson om skötseln och häckning med turkosfåglar; Alba-rummet;

Tisdagen 7 november. Magnus Karlsson och Sten Wiechel berättar om parasiter hos fåglar. Alba-rummet;   

Tisdagen 5 december. Magnus Karlsson berättar om sina erfarenheter av häckande kinesisk näktergal.

Det är dags att betala in årsavgiften för 2018 som är oförändrat 190 kronor (ungdomar upp till 18 år 100 kronor). Betalas in på Pg. 96032-8. I årsavgiften ingår tidningen Serinus.

 

 Tidningen Serinus

Sverige har länge saknat en seriös avikulturtidskrift av samma snitt som tyska Gefiederte Welt, belgiska Le Monde des Oiseaux och engelska Avicultural Magazine, vilka förmodligen är Europas bästa tidskrifter i vår genre. Det enda vi för närvarande har i Norden är Tropefuglene, som trots sitt enkla utförande håller hög klass. Nu finns även Serinus som är den enda rikstäckande avikulturtidskrift där det förs en seriös idédiskussion rörande vår hobby. Vi har, som sig bör i en vederhäftig facktidskrift, riktiga ledare, diskussioner om värdegrundsfrågor, krönikor, art- och häckningsbeskrivningar, djurparksfåglar, nyhetsförmedling, litteraturbevakning och erfarenhetsbaserade fågelskildringar om foder, hälsa, odling, och skötsel. Vi vill vara en riktig tidskrift, som täcker vår hobbys hela bredd, med särskild betoning på uppfödning och fågelhållning som hobby (se artikeln ”Avikultur är en hobby med djup och bredd” i Serinus 2016, nr. 1, s. 8-13). 

Serinus är en tidskrift som skall vara ett ansikte utåt för vår hobby. Även andra sällskapsdjur får visst utrymme, eftersom vi menar att vi har mycket att lära av varandra. Med andra ord är Serinus en oundgänglig tidskrift för alla er som är intresserade av modern fågelhållning och fågeluppfödning. Bli prenumerant genom att gå med i föreningen!

I nr 2 av Serinus för 2017 (årg. 3) finns artiklar om afrikansk dvärgand, kubagräsfink och rödhuvad amadin. Det finns också en längre historik över Djäknebergets fågelpark i Västerås som ännu på 1960-talet innehöll en stor mängd fågelarter. I ledarartikeln diskuteras realistiska förväntningar på föreningsliv inom hobbyn och dessutom finns notiser om en nyupptäckt amazonpapegojart. 

 

I nr 1 av Serinus för 2017 (årg. 3) kan Du läsa om vårt behov av kunskap och vilken roll en seriös hobbytidskrift spelar i modernt kunskapsutbyte; blodnäbbsvävarprojektet; domestering av våra hobbyfåglar; harneskmalar, om skadedjur i voljären m.m. Fågelnotiser. Som vanligt anmäls aktuella böcker och i en viktig krönika avhandlas stress hos fåglar. 

I nr 2 av Serinus för 2016 (årg. 2) kan Du läsa om blodnäbbsvävare, turkosfågel, brunryggad guldsparv och opalin orangehuvad dvärgpapegoja, men också om obefruktade ägg, att anlägga saltvattensakvarier och hålla vandrande pinnar. Som vanligt anmäls aktuella böcker och i en viktig krönika avhandlas vad man skall tänka på när man befolkar en voljär. Hembesöket handlar om fågelhållare i Ljungskile. I ledarartikeln diskuteras föreningskultur och värdegrundsfrågor.

Läsare om Serinus 2016 nr 2

”Flot og interessant blad.”

”Tack för ett välmatat och intressant nummer av Serinus.”

”Jag är imponerad av det arbete ni lägger ner på denna tidskrift”

I nr 1 2016 (årg. 2) av Serinus kan Du läsa artiklar om bourkesparakiter,  avikulturens bredd, asiatiska barber, de svenska burfågeltidskrifternas historia, fågeldammar i Surte och en läsvärd krönika om fåglar som hobby och vilket ansvar vi har för att värna vår hobby. 

Läsare om Serinus 2016 nr 1

 ”Mycket imponerande till form och innehåll.”

 ”Flot blad.”

I nr 1 2014 (Årg 1, provnummer) av Serinus kan Du läsa om behovet av karantän, utomhushäckning med kapucinersiska, skötsel av mosambiksiska, dvärgvaktlar, besök på Högholmens djurgård, banggaikardinal som akvariefisk och om kaninhobby. I ledaren diskuteras varför vi håller oss med sällskapsdjur.

 

 Uppsala Tropiska Fågelförening är en oberoende förening med inriktning på avikultur och fågelhobby. Vi är Uppsalabaserade men har medlemmar över hela landet (och även några utomlands ). Som medlem får Du vår tidning Serinus: tidskrift för hobby- och sällskapsdjur som utkommer 2-3 gånger per år.

Medlemsavgiften för 2018 är 190 kronor per år (i vilket ingår tidningen) och betalas på Pg 96032-8. För ungdomar under 18 kostar det bara 100 kronor. Bibliotek betalar 250 kronor för en årsprenumeration.